TARA (vile i hoteli)

Kad šetate Tarom, setite se da je ovaj reljef formiran pre više od 600 miliona godina. Prosečna nadmorska visina je preko 1000 metara, a najviši je Kozji vrh, 1591 metar. Kažu da je Drinskom dolinom i Panonsko more dopiralo do podnožja Tare. I to je imalo uticaja na formiranje biljnog i životinjskog sveta.