MOKRA GORA (hoteli)

Mokra Gora se prostire se u najzapadnijem delu opštine Užice i zahvata prostor od 10.713 hektara.
Okružena je sa tri planine(Tara,Zlatibor,Šargan), i ispresecana rečnim dolinama i klisurama.
Klima u ovom kraju je kontinentalno planinska u obodnom delu i umereno-kontinentalana, odnosno župska u kotlinskom delu. Gledano u celini, klimu karakterišu topla i sušna leta, hladne zime sa slabo izraženim prelaznim godišnjim dobima.Mokra Gora postaje jedan od vodećih turističkih centara u Srbiji, a sve zahvaljujući obnovi stare železnice na parni pogon poznate pod nazivom "Šarganaska osmica" koja privlači sve više turista kako iz naše zemlje tako i iz inostranastva. Pored Sarganske osmice Mokra Gora se razvija i kao banjsko lečilište jer se u dolini reke Kamešine nalaze lekoviti izvori Bele Vode .