školski program

Putovanja - tekst


PLITVIČKA JEZERA - BUKOVI NA UNI


PLITVIČKA JEZERA - BUKOVI NA UNI

vikend u najlepšim nacionalnim parkovima

VIKEND PROGRAM: 1 noćenje - autobusom                 20. - 22. april 2018.

 

1.dan – Petak: BEOGRAD - BIHAĆ
Polazak iz Beograda (sa dogovorenog mesta) u 22:30 h. Vožnja auto putem do graničnog prelaza
Batrovci. Kraća pauza zbog obavljanja graničnih formalnosti. Nastavak vožnje hrvatskim delom auto
puta do Novske. Skretanje ka graničnom prelasku Kostajnica. Ulazak u Bosnu i Hercegovinu. Vožnja
dolinom reke Une prema Bihaću.
2. dan – Subota: BIHAĆ - ŠTRBAČKI BUK - BIHAĆ
Dolazak u Bihać u ranim jutarnjim satima. Kratak odmor. Obilazak znamenitosti Bihaća (džamija Fethija,
Kapetanova kula, crkva Sv. Antuna, Turbe...). Zatim vožnja do Nacionalnog parka Una, 25 km od Bihaća
do sela Orašac. Ulazak (fakultativno) u Nacionalni park UNA. Odlazak do Štrbačkog buka u pratnji
vodiča. Ovaj, 24m visok vodopad predstavlja izuzetnu atrakciju i pleni svojom lepotom i snagom bujice
vode koju nosi. To je najveći i najlepši vodopad na reci Uni. Obilazak vodopada u trajanju od 30-45
minuta. Povratak ka Bihaću. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme za individualno razgledanje grada i
odmor. Noćenje.
Napomena: na zahtev grupe moguće je organizovati fakultativni odlazak u neki od nacionalnih
restorana na reci Uni na ručak ili večeru (meni: unska pastrmka na žaru sa prilogom).
3. dan - Nedelja: BIHAĆ - PLITVIČKA JEZERA - BEOGRAD
Doručak. Posle doručka napuštanje hotela i vožnja prema Plitvicama. Dolazak na Plitvička jezera.
Ulazak (fakultativno) u Nacionalni park. Obilazak parka – šetnja obeleženim stazama do slapova i
bukova Korane. Celodnevni boravak na Plitvicama. Odmor za osveženje i ručak uz jezero. Vožnja
brodom po jezeru i elektro vozom kroz park. Oko 18:00h polazak za Beograd. Dolazak u Beograd u
kasnim noćnim časovima. Kraj programa.

1.dan – Petak: BEOGRAD - BIHAĆ

Polazak iz Beograda (sa dogovorenog mesta) u 22:30 h. Vožnja auto putem do graničnog prelazaBatrovci. Kraća pauza zbog obavljanja graničnih formalnosti. Nastavak vožnje hrvatskim delom autoputa do Novske. Skretanje ka graničnom prelasku Kostajnica. Ulazak u Bosnu i Hercegovinu. Vožnjadolinom reke Une prema Bihaću.

2. dan – Subota: BIHAĆ - ŠTRBAČKI BUK - BIHAĆ

Dolazak u Bihać u ranim jutarnjim satima. Kratak odmor. Obilazak znamenitosti Bihaća (džamija Fethija,Kapetanova kula, crkva Sv. Antuna, Turbe...). Zatim vožnja do Nacionalnog parka Una, 25 km od Bihaćado sela Orašac. Ulazak (fakultativno) u Nacionalni park UNA. Odlazak do Štrbačkog buka u pratnjivodiča. Ovaj, 24m visok vodopad predstavlja izuzetnu atrakciju i pleni svojom lepotom i snagom bujicevode koju nosi. To je najveći i najlepši vodopad na reci Uni. Obilazak vodopada u trajanju od 30-45minuta. Povratak ka Bihaću. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme za individualno razgledanje grada iodmor. Noćenje.Napomena: na zahtev grupe moguće je organizovati fakultativni odlazak u neki od nacionalnihrestorana na reci Uni na ručak ili večeru (meni: unska pastrmka na žaru sa prilogom).

3. dan - Nedelja: BIHAĆ - PLITVIČKA JEZERA - BEOGRAD

Doručak. Posle doručka napuštanje hotela i vožnja prema Plitvicama. Dolazak na Plitvička jezera.Ulazak (fakultativno) u Nacionalni park. Obilazak parka – šetnja obeleženim stazama do slapova ibukova Korane. Celodnevni boravak na Plitvicama. Odmor za osveženje i ručak uz jezero. Vožnjabrodom po jezeru i elektro vozom kroz park. Oko 18:00h polazak za Beograd. Dolazak u Beograd ukasnim noćnim časovima. Kraj programa.

CENA ARANŽMANA: 76 €

(u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu za devize poslovne banke na dan uplate)

Doplata za smeštaj u 1/1 sobi 15 €
20.04.2018.3 DANA76 €CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 prevoz turističkim autobusom ili kombi busom (sa klima-uređajem i video-opremom)

 smeštaj u hotelu PARK *** u Bihaću na bazi noćenja s doručkom

 usluge vodiča i pratioca na putu i troškove organizacije putovanja

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 obilazak Štrbačkog buka i NP Plitvička jezera sa vođenjem i troškovi transfera unutar parka

- ulaznice u NP Una

– 6 € po osobi- ulaznice u NP Plitvička jezera sa vožnjom brodom i vozićem - 18 € po osobi

 putno zdravstveno osiguranje

 individualne troškove putnika

Prijava za fakultativne usluge vrši se u Agenciji prilikom prijave za aranžman

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

Plaćanje aranžmana se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu za devize poslovne banke

na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa, u suprotnom, garantovan je samo

iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni. Aranžman se može platiti:

 GOTOVINSKI – 30% prilikom rezervacije, ostatak 10 dana pre početka aranžmana

 PLATNIM KARTICAMA - VISA, DINA, MASTER, MAESTRO uz iste uslove kao kod gotovine

 ČEKOVIMA GRAĐANA -30% prilikom rezervacije, a ostatak u 3 jednake mesečne rate

NAPOMENE:

 svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa

 organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu u zavisnosti od objektivnih okolnosti)

 svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije

 svi putnici pre polaska na put moraju se upoznati sa propisanim pravilima ponašanja zemlje u koju putuju

 raspored sedenja u autobusu određuje agencija u zavisnosti od redosleda prijave ili u odnosu na posebne zahteve putnika

 u slučaju promene na monetarnom tržištu, kao i promene u cenama prevoznika, i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana

 putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 15 PUTNIKA U KOMBI BUS PREVOZU ILI 45 PUTNIKA U AUTOBUSU

AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO NA PROMENU TERMINA I OTKAZ ARANŽMANA USLED NEDOVOLJNOG BROJA PRIJAVLJENIHOSOBA UZ OBAVEZU OBAVEŠTAVANJA O OTKAZU NAJKASNIJE 5 DANA PRE PUTOVANJAUZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TURISTIČKE AGENCIJE „TRANŠPED TOURS'' i ,,KORONA SMD TOURS.

pretraga aranžmana
tip aranžmana
destinacija
lokacija
smestaj