KOSMAJ (hoteli)

Kosmaj (628 m) je najveća, najprivlačnija i najznačajnija geomorfološka prirodan lepota u okolini Beograda, Sopota i Mladenovca. Posle Avale (511 m) je najniža planina u Šumadiji. Na njemu se ističu tri vrha: Mali, Goli i Rutavi. Glavni greben Kosmaja polumesečastog je oblika i pruža se u pravcu jugozapad-severoistok. Iako je Kosmaj niska planina, ipak svojim izgledom u vidu ostrva dominira u ovom delu niske Šumadije, iznad valovitog neogenog pobrđa, raščlanjenog blagim rečnim dolinama.