Banja Vrdnik se nalazi u Vojvodini na južnim padinama planine Fruške Gore. Banja Vrdnik je udaljena svega dvadesetak kilometara od grada Novog Sada i oko osamdeset kilometara og Beograda. Putna infrastruktura do Banje Vrdnik je veoma razgranata, tako da je u Banju Vrdnik moguće doći iz više pravaca. Banja Vrdnik je poznata po izvorima termalne, lekovite vode koja izbija iz velikih dubina.