Prirodno bogatstvo TERMI ČATEŽ je termalna voda koja izvire sa temperaturom 42-63°C i upotrebljava se u zdravstvenim programima. Lečenja se vrše hidroterapijom, kineziterapijom, elektroterapijom, termoterapijom kao i individualnim zdravstvenim usluga ma. Zbog mnogobrojnih unutrašnjih i spoljašnjih bazena Terme čatež predstavljaju najveće i najpopularnije Terme u Sloveniji. Mesto ima letnju i zimsku termalnu rivieru sa više od 10.000m2 bazenske površine sa termalnom vodom, toboganima, whirpolima, brzacima i slapovima.