Sokobanja spada u gradsko – banjsko naselje i predstavlja centar opštine i Sokobanjske kotline. Ona ima vrlo specifičan položaj a nalazi se u jugoistočnoj Srbiji. Naselje se nalazi na 305 metara nadmorske visine što ga ne ubraja u visoke banje ali upravo to planinsko okruženje utiče na povoljnu subalpsku klimu Sokobanje koje je svrstava u vodeća klimatska mesta u Srbiji.

Uz čist vazduh i zdravu sredinu koji je karakterišu, Sokobanja ima veliki broj termalnih izvora od kojih se neka nalaze u samoj Sokobanji i imaju veliku primenu u lečenju. Pored ovih karakteristika. Sokobanjska kotlina ima dobro razvijenu hidrografiju gde je glavni tok reka Moravica koja otvara ovu kotlinu ka zapadu. Sokobanja je poznata i po velikom broju manjih reka i jezera (jedno prirodno i više veštačkih), po atraktivnim parkovima, izletištima, kupalištima, planinama, pećinama (od kojih je jedna uređena za posetu), klisurama i kanjonima, mineralnim izvorima, flori i fauni...