Niška Banja je smeštena na jugoistoku Srbije, pored magistralnog pravca Niš-Sofija. Nalazi se u podnožju Koritnjaka, ogranka Suve Planine, na nadmorskoj visini od 248 m. Udaljena je svega 9 km od Niša i oko 245 km od Beograda. Najbitniji prirodni lekoviti faktori u Niškoj Banji su blaga umereno-kontinentalna klima, termomineralne vode i prirodno mineralno blato.

Niska Banja leči sledeće bolesti:
* bolesti lokomotornog aparata (zapaljenski, vanzglobni, degenerativni i metabolički reumatizam, sistemske bolesti vezivnog tkiva, osteoporoza)
* kardiovaskularne bolesti (koronarna bolest, arterijska hipertenzija, srčane mane, bolesti perifernih krvnih sudova)
* rehabilitacija bolesnika posle ugrađivanja endoproteze kuka i kolena

* posttraumatska stanja
* stanja posle oštećenja centralnog i perifernog motornog neurona
* zapljenski i funkcionalni sterilitet
* bolesti respiratornih organa
* stanja posle hirurške revaskularizacije miokarda, kao i stanja nakon operacija na otvorenom srcu